Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau tới sự tăng trưởng của cá lăng nha (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) giai đoạn giống.

Tác giả:

Nguyễn Thị Thúy Giang, 2011.

Ngày đăng: 01-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau tới sự tăng trưởng của cá lăng nha (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) giai đoạn giống.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.601MB | 1293 | 36 | sutu86

Đề tài “Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau tới sự tăng trưởng của cá lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn giống” được thực hiện từ tháng 11/2010 - 01/2011 tại trại cá thực nghiệm - bộ môn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt - khoa thủy sản - trường đại học Cần thơ.

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức với 3 lần lập lại mật độ bố trí: 40 con cá/bể 50 lít. Mỗi bể đều có hệ thống sục khí liện tục, trong trại có mái che, cho ăn thức ăn viên nổi có hàm lượng đạm lần lượt là 30%, 35%, 40%.
Kết quả ghi nhận được như sau: các yếu tố thủy lý hóa nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá. Nghiệm thức III cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm (40%) có sự tăng trưởng về trọng lượng và chiều dài nhanh nhất, kế đến là nghiệm thức II cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm (35%) và chậm nhất là nghiệm thức I cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm (30%).Tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức I (100%), thấp nhất là nghiệm thức III (96.7%).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm