Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá Leo (Wallago attu).

Tác giả:

Trương Hoàng Thiện, 2009.

Ngày đăng: 01-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá Leo (Wallago attu).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.39MB | 1405 | 51 | sutu86

Để tài “Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương lên tăng trưỏng và tỉ lệ sống của cá Leo (Wallago attu Bloch, 1801) được thực hiện tại Trại cá thực nghiệm - Khoa Thủy Sản – Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng 2 - 6 năm 2009. Hai thí nghiệm (1) Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng trưởng và cá Leo bột ương trong bể nhựa và (2) Ảnh hưởng của mật độ lện tốc độ tăng trưỏng và tỉ lệ sống của cá Leo bột ương trong bể nhựa được tiến hành.

Thí nghiệm l bố trí trện bể nhựạ gồm 7 nghiệm thức thức ăn gồm có Artemiạ, moina, trùn chỉ, thức ăn viên, và cá tạp, mật độ 2 con/L ở các ngày tuổi khác nhau với 3 lần lặp lại.

Thí nghiệm 2 bố trí trên bể nhựa gồm 3 nghiệm thức mật độ 2 con/L, 3 con/L, và 4 con/L với 3 lần lặp lại. Hệ thống bể ương của cả 2 thí nghiệm được bố trí trong nhà có mái che và có sục khí.

Trong thí nghiệm 1, nghiệm thức l (Artemia- Moina- Trùn chỉ) cho tốc độ tăng trưởng nhanh nhất 33,92%/ngày và 0,065g/ngày) nhưng tỉ lệ sống thấp nhất (13,66%). Tỉ lệ sống khi ương đạt cao nhất ở nghiệm thức 3 (Trùn chỉ- Trùn chỉ- Trùn chỉ) (50,33%).Trong thí nghiệm 2, nghiệm thức 2 con/L cho tốc độ tăng trưỏng nhanh nhất (20,77%) và tỉ lệ sống cũng cao nhất (50,66%) So với 2 nghiệm thức còn lại.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm