Tìm hiểu đặc điểm dinh dưỡng của cá Sặc rằn giai đoạn phôi, bột, hương

Tác giả:

Ks. Bùi Út Mười, 2011

Ngày đăng: 05-10-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu đặc điểm dinh dưỡng của cá Sặc rằn giai đoạn phôi, bột, hương
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.6MB | 1780 | 72 | ltxuyen2010

Nghiên cứu này được thực hiện tại trại cá Minh Trang, Quận Cái Răng-TP Cần Thơ trên đối tượng là phôi, cá bột, cá hương của loài cá Sặc rằn. Thông qua nghiên cứu, nhằm cung cấp một số dẫn liệu về đặc điểm dinh dưỡng của những giai đoạn đầu trong chu kỳ sống của cá Sặc rằn, góp phần làm cơ sở cho những giải pháp kỹ thuật cung cấp thức ăn trong quá trình ương nuôi cá Sặc rằn đạt hiệu quả cao.

Phương pháp nghiên cứu được xây dựng dựa theo “Hướng dẫn nghiên cứu cá” của I.F.Pravdin, 1973; “Sinh thái học cá” của Nicolski, 1953; và một số phương pháp thông thường nghiên cứu môi trường nước. Các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện môi trường thích hợp cho đối tượng và yêu cầu nghiên cứu.

Sau hơn 3 tháng nghiên cứu, Kết quả thu được là nhiệt độ không sinh học của cá Sặc rằn là 12,10±1,08oC, thời gian dinh dưỡng noãn hoàng là 35,33±0,57 giờ, thời gian xuất hiện phase chuyển tính ăn lần 1 là 1,33±0,55 ngày sau khi nở, thời gian xuất hiện phase chuyển tính ăn lần 2 là 14 ngày sau khi nở, cường độ dinh dưỡng giảm từ 15 ngày tuổi (6,69 %/giờ) đến 30 ngày tuổi (2,23 %/giờ) và chỉ số độ no cũng giảm dần từ 15 ngày tuổi (1,60%) đến 30 ngày tuổi (1,20%).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm