Ảnh hưởng của việc sử dụng lặp lại Dipterex lên tăng trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể.

Tác giả:

Quách Chí Tâm, 2009.

Ngày đăng: 09-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của việc sử dụng lặp lại Dipterex lên tăng trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.871MB | 929 | 7 | sutu86

Cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) là một trong những loài cá mang lại lợi ích kinhtế cao và góp phần to lớn vào sự phát triển ngành thủy sản của nước ta. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do nghề nuôi đối tưong này diễn ra một cách tự phát, không có quy hoạch nên rất khó quản lý, tình hình sử dụng thuốc và hóa chất ớ đối tượng này rất khó kiểm soát đặc biệt là đối với những loại thuốc, hóa chất bị cấm sử dụng.

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 03/2009 đến tháng 07/2009 tại khoa Thủy Sản trường Đại Học cần Thơ. Thí nghiệm được gồm 5 nghiệm thức: 0 ppm; 0,3 ppm; 0,6 ppm; 0,9 ppm và 1,2 ppm được bố trí lặp lại 3 lần. Thời điểm thu mẫu gồm trước khi cho Dipterex, 1 ngày, 4 ngày Và 7 ngày sau khi cho Dipterex. Qua 2 tháng thí nghiệm khối lưong của cá khác biệt không có ý nghĩa. Tuy nhiên, tăng trưỏng tuyệt đối, tăng trưởng tương đối, tỉ lệ sống của cá có sự khác biệt ở tháng thứ nhất, ở những nồng độ Dipterex càng cao tốc độ tăng trưỏng tuyệt đối, tương đối, tỉ lệ sống của cá càng giảm nhưng đến tháng thứ hai thì không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Hệ số tiêu tốn thức ăn khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở cả hai tháng. Ở cả hai tháng số lương hồng cầu, bạch cầu của cá gia tăng sau 4 ngày sử dụng thuốc nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê hematocrict của cá tăng theo nồng độ Dipterex, cao nhất ở 4 ngày sử dụng Dipterex và khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nồng độ cao so với nghiệm thức đối chứng.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm