Thử nghiệm ương cá rô phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ và độ mặn khác nhau

Tác giả:

Ks. Hồ Thị Thanh Trúc, 2011

Ngày đăng: 11-10-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm ương cá rô phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ và độ mặn khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.87MB | 1149 | 26 | ltxuyen2010

Hệ thống thí nghiệm được thực hiện trên bể composite có thể tích 20 lít/bể, gồm 2 thí nghiệm.

Thí nghiệm 1 được bố trí với 3 nghiệm thức có 3 mật độ ương khác nhau (3, 6, 9 con/lít), mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần. Thời gian thực hiện thí nghiệm là 32 ngày. Kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ đạt cao nhất là 66,7 ± 2,22% ở nghiệm thức 1 (3 con/lít). Bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ sống đạt được kết quả cao, các chỉ tiêu tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của cá cũng đạt cao nhất ở nghiệm thức ương với mật độ 3 con/lít lần lượt là 30,5 ± 0,20mm và 465,7 ± 2,39mg. Ở nghiệm thức ương 9 con/lít cho tỷ lệ sống và các chỉ tiêu tăng trưởng thấp nhất lần lượt là 36,8 ± 1,13%, 27,5 ± 0,44mm và 358,3 ± 4,97mg

Thí nghiệm 2 được bố trí gồm 4 nghiệm thức với các độ mặn theo tuần tự là 0‰, 5‰, 10‰ và 15‰, mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần với cùng mật độ 3 con/lít. Thời gian thực hiện thí nghiệm 32 ngày. Kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ đạt cao nhất là 82,4 ± 3,73% ở nghiệm thức độ mặn (5‰). Bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ sống đạt được kết quả cao, chỉ tiêu tăng trưởng về chiều dài của cá cũng đạt cao nhất là 30,61 ± 0,27mm ở nghiệm thức độ mặn (5‰), còn chỉ tiêu tăng trưởng về khối lượng đạt cao nhất là 463,81 ± 2,00mg ở nghiệm thức độ mặn (0‰).

Mật độ ương ở nghiệm thức 3 con/lít và độ mặn ở nghiệm thức nước ương 5‰ là thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của cá rô phi đỏ và đem lại hiệu quả kinh tế.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm