Đánh giá chất lượng nước và tăng trưởng của tôm Sú (Penaeus monodon) trong mô hình tôm-lúa luân canh truyền thống.

Tác giả:

Lâm Văn Thía, 2012.

Ngày đăng: 22-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Đánh giá chất lượng nước và tăng trưởng của tôm Sú (Penaeus monodon) trong mô hình tôm-lúa luân canh truyền thống.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.769MB | 1291 | 56 | sutu86

Nhằm đánh giá ảnh hưỏng chất lượng nước lên sự tăng trưởng của tôm sú trong mô hình tôm-lúa truyền thống (TT), nghiên cứu được thực hiện tại huyện An Minh, tinh Kiên Giang từ tháng 1-5/2012. Việc nghiên cứu bằng phương pháp thu mẫu nước và thu mẫu tôm vào mỗi đợt thu mẫu định kì 2 tuần/ 1 lần.

Qua nghiên cứu cho thấy điều kiện môi trường ở các ruộng nuôi tương đối thích hợp, pH dao động thường nằm trong khoảng 7,5-8,5 thích hợp cho sự phát triển của tôm trong ruộng lúa. Độ mặn trung bình của 3 ruộng nuôi không có sự chênh lệch lớn so với kênh. Độ mặn đầu vụ thấp dao động từ 4-7%0 và cao về cuối vụ nuôi thường dao động nằm trong khoảng thích hợp sự tăng trưởng của tôm (15‰-25‰). Do đầu vụ nuôi vào thời tiết nắng nóng nên nhiệt độ rất cao, vượt hơn khoảng thích hợp hớn 1- 2 0C. Với diện tích trung bình của 3 hộ khoảng 3,2±0,58 ha và mật độ thả tôm 2-3 con/m2 (kích cỡ 12 mm) cho kết quả tương đối khả quan. Trong thời gian 3-4 tháng nuôi tôm đạt trọng lượng 35-40 con/kg và tỉ lệ sống trung bình khoảng 30±l%. Năng suất bình quân của 3 hộ là l85±29,2kg/hạ. Lợi nhuận mỗi vụ đạt 30 triệu đồng/ha. Nhìn chung, qua kết quả nghiên cứu cho ta thấy điều kiện môi trường tương đối thuận lợi cho sự tăng trưởng của tôm sú trong mô hình tôm-lúa. Tôm tăng trưởng tốt và đạt đầu con. Điều kiện môi trưòng thích họp, mô hình tôm-lúa truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và phù hợp với khả năng về vốn đầu tư và qui mô sản xuất của nông hộ.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm