Xác định tỷ lệ tiêu hóa và mức sử dụng cám gạo trong thức ăn hỗn hợp cho cá chép Cyprinus carpio)

Tác giả:

Trần Thị Nắng Thu và Nguyễn Thị Hồng Thu

Ngày đăng: 23-10-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xác định tỷ lệ tiêu hóa và mức sử dụng cám gạo trong thức ăn hỗn hợp cho cá chép Cyprinus carpio)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.56MB | 1080 | 30 | ltxuyen2010
Khả năng sử dụng cám gạo làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho cá chép được đánh giá thông qua giá trị tiêu hóa của cám gạo và tỷ lệ sử dụng cám gạo trong thức ăn hỗn hợp cho cá. Tỷ lệ tiêu hóa (ADC) của cám gạo đối với cá chép được thực hiện bằng phương pháp gián tiếp có sử dụng chất đánh dấu Cr2O3, phân cá được thu hồi bằng phương pháp  lắng. Cám gạo có hàm  lượng protein  là 8,41%,  lipid 13,51%. Tỷ  lệ  tiêu hóa vật chất khô, protein và lipid của cám gạo đối với cá chép tương đối cao, đạt các giá trị lần lượt là 97,86%, 87,45% và 80,21%. Khả năng tiêu hóa các chất khoáng trong cám gạo của cá chép rất cao, đạt 87,16%. So với các nghiên cứu trước đây về tỷ lệ tiêu hóa của các nguyên  liệu đối với cá chép thì cám gạo có tỷ lệ tiêu hóa tương đối cao, nguyên nhân có thể do cách chọn phương pháp xác định  tỷ  lệ  tiêu hóa khác nhau. Đánh giá ảnh hưởng của  tỷ  lệ sử dụng cám gạo khác nhau đến tăng trưởng được thực hiện trên cá chép kích cỡ 50g/con với 3 loại thức ăn có chứa cám gạo ở mức 35%, 40% và 45%. Tốc độ tăng trưởng của cá chép cho ăn thức ăn sử dụng 35% cám gạo cao hơn thức ăn sử dụng 40% và 45% nhưng không có sự khác biệt khi so sánh giữa hai thức ăn sử dụng 40% và 45%. Tỷ lệ sử dụng cám gạo 35% là phù hợp trong sản xuất thức ăn cho cá chép. Cá sử dụng thức ăn chứa 35% cám gạo cho tốc độ tăng trưởng 2,23 g/con/ngày và hệ số chuyển đổi thức ăn FCR là 1,87

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm