Thử nghiệm ương cá chép giai đoạn bột lên hương với các mật độ khác nhau

Tác giả:

Lâm Hoài Son, 2011

Ngày đăng: 06-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm ương cá chép giai đoạn bột lên hương với các mật độ khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.19MB | 1180 | 57 | ltxuyen2010

Thí nghiệm ương cá chép được bố trí trong thùng xốp, lắp đặt hệ thống bơm oxi, ương với mật độ khác nhau (2,5 con/l; 3,75con/l và 5con/l) được lặp lai 3 lần và cho ăn với cùng một loại thức ăn là trùn chỉ. Các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, NH4+ được tiến hành đo cho thấy không có sự thay đổi quá mức giới hạn cho phép. Kết quả ở nghiệm thức 1 cho kết quả tốt nhất về tỷ lệ sống cũng như tăng trưởng của cá. Ở nghiệm thức này cá đạt tỷ lệ sống 88,7%, chiều dài trung bình 44,4 mm/con, trọng lượng 1,20 g/con. Kế đến là nghiệm thức 2, cá đạt tỷ lệ sống 83,7%, chiều dài trung bình 40,2 mm/con, trọng lượng 1,04 g/con. Nghiệm thức 3 tỷ lệ sống: 73,7%, chiều dài trung bình 33,9 mm/con, trọng lượng 0,95 g/con.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm