Mối tương quan giữa SNP (Single nucleotide polymorphisms) của gen CHH (Crustacean hyperglycemic hormone) và tính trạng tăng trưởng của tôm càng xanh, Macrobrachium rosenbergii

Tác giả:

Nguyễn Minh Thành và ctv, 2011

Ngày đăng: 10-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Mối tương quan giữa SNP (Single nucleotide polymorphisms) của gen CHH (Crustacean hyperglycemic hormone) và tính trạng tăng trưởng của tôm càng xanh, <i>Macrobrachium rosenbergii</i>
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.34MB | 1580 | 15 | ltxuyen2010
We assessed correlations between single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the crustacean hyperglycemic hormone (CHH) genes with individual growth performance in giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. A preliminary study that evaluated all SNPs suggested an association between SNPs in intron 3 of the CHH gene and individual growth performance. A larger number of offspring (n=243) then were genotyped and tested for the associations between SNPs in intron 3 and individual growth performance. Four intronic SNPs were associated significantly with three growth traits (body weight, carapace length, and standard length). Of these, CH3-2402 and CH3-2561 were highly correlated with all three traits, while CH3-2407 and CH3-2409 were correlated significantly only with body weight. A further haplotype-trait association analysis confirmed that these four SNP markers were in linkage disequilibrium, and the specific haplotype TGAA had significant associations with high growth (P < 0.01). The implications of these findings with relevance to developing improved culture lines of giant freshwater prawn for the industry in Vietnam are discussed.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm