Ảnh hưởng của một số loài thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá Chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

Tác giả:

Ks. Trần Văn Tèo, 2010

Ngày đăng: 23-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của một số loài thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá Chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1463 | 57 | ltxuyen2010
So sánh ảnh hưởng của 3 loại thức ăn (trùn chỉ, thức ăn công nghiệp và tép) lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Chép Phụng.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm