Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản và quá trình phát triển phôi của cá Hô (Catlocarpio siamensis)

Tác giả:

Ks. Bùi Sơn Nên, 2012

Ngày đăng: 26-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản và quá trình phát triển phôi của cá Hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 981 | 50 | ltxuyen2010
Cá Hô thành thục sinh dục sau hơn 3 tháng nuôi vỗ bằng thức ăn viên với khẩu phần từ 3 – 5%, tỷ lệ thành thục đạt ở cá cái là 8,82%, cá đực là 34,6%.
 
Kích thích sinh sản cá bằng HCG + não thuỳ thu được kết quả như sau: Nghiệm thức 1: Thời gian hiệu ứng thuốc là 7,25±0,09 giờ; tỷ lệ cá đẻ 100%; sức sinh sản thực tế là 16593±888 trứng/kg ♀; t ỷ lệ thụ tinh là 90,33±1,53%, tỷ lệ nở là
89,28±1,86%; tỷ lệ dị hình là 2,67±0,58%. Nghiệm thức 2: Thời gian hiệu ứng thuốc là 7,1±0,09 giờ; tỷ lệ cá đẻ 100%; sức sinh
sản thực tế là 15903±731 trứng/kg ♀; t ỷ lệ thụ tinh là 79,00±3,61%; tỷ lệ nở là 77,49±4,98%; tỷ lệ dị hình là 3,67±1,15%.
 
Quá trình phát triển phôi: ở nhiệt độ dao động từ 27,5 – 28 o C, trứng cá Hô sẽ nở sau 16 giờ.
 
Thời gian để cá tiêu biến hết noãn hoàng là từ 70 – 75 giờ, trong khi cá đã sử dụng thức ăn ngoài vào lúc 60 – 65 giờ (sau khi cá nở), ở nhiệt độ 27 – 28,5 o C.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm