Các vấn đề tồn tại trong hoạt động mô hình đồng quản lý nguồn nước vùng nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh Bến Tre

Tác giả:

Phan Hoàng Tân và ctv, 2011

Ngày đăng: 30-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Các vấn đề tồn tại trong hoạt động mô hình đồng quản lý nguồn nước vùng nuôi tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>) thâm canh ở tỉnh Bến Tre
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.86MB | 933 | 11 | ltxuyen2010
Bến Tre là một trong những tỉnh đi đầu trong việc xây dựng các mô hình đồng quản lý cho các vùng nuôi thủy sản tập trung, trong đó có cả vùng nuôi tôm nước lợ thâm canh ở ba huyện ven biển. Đến nay, một số mô hình quản lý theo kiểu này bước đầu đã mang lại những ưu thế nhất định trong việc quản lý môi trường vùng nuôi, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như hiệu quả kinh tế. Mặc dù vậy, thực tế cũng cho thấy có nhiều khó khăn, vướng mắc do các nguyên nhân nội tại, do thiếu cơ chế rõ ràng và khung pháp lý chưa hoàn chỉnh, đã làm giảm hiệu quả và lòng tin của các bên tham gia. Trong phạm vi bài viết này, thông qua việc thu thập và phân tích các số liệu sơ cấp cũng như thông tin thứ cấp, nhiều vấn đề trở ngại về kỹ thuật và quy chế quản lý sẽ được đánh giá, và vài giải pháp được đề xuất nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả của mô hình đồng quản lý vùng nuôi tôm thâm canh tỉnh Bến Tre. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm