Khảo sát hiện trạng sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) ở Kiên Giang và Cà Mau.

Tác giả:

Nguyễn Phước An, 2012.

Ngày đăng: 03-12-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Khảo sát hiện trạng sản xuất giống cua biển (<i>Scylla paramamosain</i>) ở Kiên Giang và Cà Mau.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.906MB | 2361 | 111 | sutu86

Đề tài : Khảo sát hiện trạng sản xuất giống của biển (Scylla paramamosain) ở Kiên Giang và Cà Mau” được thực hiện từ tháng 10/ 2011 đến tháng 2/2012 ở 2 địa bàn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Số liệu thứ cấp được thu từ trung tâm khuyến nông khuyến ngư hoặc chi cục thuỷ sản tỉnh thành phố, số liệu sơ cấp được thu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy nghề sản xuất giống cua biển đã phát triên mạnh ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) về số lượng trại giống. Chỉ riêng ở tỉnh Kiên Giang có 145 trại giống thuộc hai huyện An Biên và An Minh Cà Mau tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng qua phỏng vấn cán bộ khuyến nông và 30 chủ trại thì hiện có nhiều trại sản xuất giống tôm sú kém hiệu quả chuyên sản xuất giống cua biển do chi phí, thời gian cho một đợt sản xuất cua biển thấp nhưng tỷ suất lợi nhuận cao hơn sản xuất giống tôm sú. Qui mô của các trại giống của các trại giống ở Cà Mau lớn hơn do có cơ sở là các trại sản xuất giống tôm Sú trước đây nhưng mức độ chuyên canh không cao bằng các trại sản xuất giống cua biển ở Kiên Giang. Qua khảo sát các khía cạnh kỹ thuật được sử dụng chủ yếu ở các trại là áp dụng quy trình nước trong hở, sử dụng thức ăn nhân tạo và Artermia cho ương ấu trùng mà không dùng Rotifer. Tỷ lệ sống Zoea 1 đến Cua 1 ở các cua mẹ thành công đạt khá cao 9,01 ± 2,23 % ở Cà Mau và 7,54±3,02 % ở Kiên Giang. Sản lượng trung bình tương ứng 195.536 ± 53.339 cua con/cua mẹ và 158.226 ± 77.315 cua con/cua mẹ. Tuy nhiên, năng suất không ổn định do tỷ lệ thành công trên tổng số đợt không cao 43,7 ± 20,2% đối với quy trình ở Kiên Giang và 50,6 ± 14,1% đối với quy trình ở Cà Mau. Kết quả này cho thấy nghề sản xuất cua giống hiện đã phát triển nhanh và tương đối lớn nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn, cần nghiên cứu thêm và có hưóng giải quyết kịp thời góp phần phát triển nghề sản xuất và nuôi cua biển ở đồng bằng Sông Cửu Long.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881
 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm