Khả năng sử dụng bã cải ngọt (Canola) thay thế bánh dầu đậu nành cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

Tác giả:

Trần Văn Minh và ctv, 2013

Ngày đăng: 06-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Khả năng sử dụng bã cải ngọt (Canola) thay thế bánh dầu đậu nành cho cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> Sauvage, 1878)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.47MB | 760 | 26 | ltxuyen2010
A 180-day feeding trial was conducted with Pangasianodon hypophthalmus fingerling (initial weight  of  12.40  ±  0.04  g)  to  examine  the  effects  of  partial  substitution  of  canola  meal  in prepared  diets  on  growth,  feed  conversion  ratio  (FCR),  somatic  indices,  and  survival  rate. Four  isonitrogenous  (30%  crude  protein  and  5.5%  crude  lipid)  diets  were  formulated  to contain 10%, 20% and 30% canola meal against no canola meal (control group). A total of 1,280 tra catfish were distributed into 4 experimental groups with 4 replicates. At the end of the experiment, there were no significant differences on growth, feed conversion ratio (FCR), somatic  indices,  and  survival  rate  (P  >  0.05).  This  study  showed  that  canola  meal  could replace  standard  diets  by  up  to  30%  in  Pangasius  catfish  without  adversely  affecting performance. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm