Đánh giá khả năng sử dụng bánh dầu đậu nành trong thức ăn cho cá Lăng Nha (Mystus wyckioides, Chaux và Fang, 1949)

Tác giả:

Đặng Hữu Vị và ctv, 2013

Ngày đăng: 09-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đánh giá khả năng sử dụng bánh dầu đậu nành trong thức ăn cho cá Lăng Nha (<i>Mystus  wyckioides</i>, Chaux và Fang, 1949)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.39MB | 853 | 13 | ltxuyen2010
Nghiên cứu trên cá lăng nha (Mystus wyckioides) cho rằng có thể sử dụng thức ăn có chứa 15% bánh dầu đậu nành thay thế bột cá trong khẩu phần thức ăn ở mức protein 35% cho cá lăng nha cho tăng trọng (WG), hệ số biến đổi thức ăn (FCR)  và  hiệu quả sử dụng protein (PER) tương đương so với nghiệm thức đối chứng là sử dụng hoàn toàn bột cá. Thức ăn cho cá lăng nha thay thế bột cá bằng bánh dầu đậu nành đến 45%,  cộng với bổ sung dầu cá thì cho kết quả tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỉ lệ sống tương đương so với công thức sử  dụng  hoàn  toàn  bột  cá  (Nguyễn  Huy  Lâm,  2012).  Thí  nghiệm  trên  cá  tra  giống Pangasianodon hypophthalmus  (Sauvage, 1878) 6g  đã  cho  rằng  việc thay  thế  bột  cá  bằng bánh dầu đậu nành có thể lên đến 45% thì không có sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và giá trị dinh dưỡng của cơ thể (Plumee và ctv, 2011).Thí nghiệm trên Heterobranchus longifilis đã cho rằng việc thay thế bột cá bằng bánh dầu đậu nành từ 30% - 60% thì có hiệu quả tốt nhất (Imorou toko và ctv, 2008). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm