Nghiên cứu khả năng tiêu hóa bột đậu nành chiết xuất của các dòng cá chẽm (Lates calcarifer) khác nhau về kiểu gen

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn và ctv, 2013

Ngày đăng: 16-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu khả năng tiêu hóa bột đậu nành chiết xuất của các dòng cá chẽm (Lates calcarifer) khác nhau về kiểu gen
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.38MB | 640 | 20 | ltxuyen2010
Hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng đối với sự tăng trưởng, khả năng sử dụng thức ăn, nguyên liệu của động vật thủy sản đóng vai trò  rất quan trọng trong việc tối ưu hóa năng suất trong các hoạt động nuôi trồng thủy sản. Hiện nay nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm đã được nghiên cứu khá đầy đủ. Theo Glencross (2006), cá chẽm (Lates calcarifer) đòi hỏi hàm lượng dinh dưỡng cao trong khẩu phần thức ăn với protein: 450 – 500g/kg; lipid: 140 – 160g/kg; tỷ lệ axit béo n-3/  n-6: 1.5/1.8:1;  carbohydrat: <300g/kg.  Tuy  nhiên,  tương  tự như  các đối tượng  động  vật thủy khác, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa các dòng cá chẽm trong cùng điều kiện nuôi đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu (Rogers và Bloomfield, 1993). Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích cho sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa các dòng trong cùng một loài động vật thủy sản như khác biệt về hệ enzyme tiêu hóa đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, sử dụng thức ăn (Hakim và ctv, 2007) hoặc do sự khác biệt về mặt di truyên học (Pierce và ctv, 2008). Tính đến thời diểm hiện tại, những thông tin liên quan đến so sánh khả  năng tiêu  hóa  khẩu phần  thức  ăn,  nguyên  liệu  giữa  các  dòng cá  chẽm  vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Trên cơ sở này, nghiên cứu khả năng tiêu hóa chiết xuất bột đậu nành trong khẩu phần thức ăn của các dòng cá chẽm khác nhau về di truyền học được thực hiện với mục đích tìm hiểu cơ chế giải thích cho sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa các dòng cá chẽm trong cùng điều kiện nuôi.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm