Thử nghiệm bổ sung Phytase (từ Bacillus subtilis Ba 58) trong khẩu phần thức ăn lên sự tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Trúc và ctv, 2013

Ngày đăng: 16-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thử nghiệm bổ sung Phytase (từ Bacillus subtilis Ba 58) trong khẩu phần thức ăn lên sự tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.32MB | 1444 | 37 | ltxuyen2010
The effects of phytase supplementation (Bacillus subtilis Ba 58 in the lab) in diets on growth, feed  utilization  and  phosphorus  content  of  tra  fish  (Pangasianodon  hypophthalmus). The experiment  includes  four  isonitrogenous  (33,3%  crude  protein)  were  prepared  with  graded levels of supplemental phytase (500 U/kg, 1000 U/kg and 1500 U/kg) and controls (no added phytase) in diets and was repeated 4 times for 12 weeks. At the end of the experiment, the results  showed  that  fish  fed  with  feed  supplemented  phytase  improved  final  body  weight, weight gain and specific growth rate and higher phosphor fish compared to controls (P <0.05). Furthermore,  the  addition  of  phytase  reduce  the  amount  of  phosphorus  discharged  into environment from catfish.  In particular, the phytase supplementation  with   1500 U/kg feed gained the best results. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm