Ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và arginine trong thức ăn trên cá bớp (Rachycentron canadum) giai đoạn giống

Tác giả:

Nguyễn Văn Minh và ctv, 2013

Ngày đăng: 17-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và arginine trong thức ăn trên cá bớp (Rachycentron canadum) giai  đoạn giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.48MB | 1564 | 25 | ltxuyen2010
Juvenile cobia (8.4±0.1 g  initial body weight) were fed to satiation with three test diets of high  plant  protein-based ingredients  and  different  lysine  to  arginine  ratios,  and  one commercial diet as a control (CT) for growth in a recirculation system for 6 weeks. The test diets contained 206 g marine ingredients kg-1, including fishmeal, krill meal, and fish protein concentrate  (in  order of  high  to  low inclusion),  while  the  rest of  the  dietary protein  was  a blend  of  soya and  pea  protein  concentrate,  wheat  protein,  and  sunflower meal.  Crystalline lysine and arginine were added in the test diets to produce either a balanced lysine to arginine ratio  (BL/A;  1.1)  and  a  high  or  low  lysine  to  arginine  ratio  (HL/A;  1.8  and  LL/A;  0.8, respectively). The test diets contained 505-529 g protein and 90.2-93.9 g lipid kg-1  dry matter, while  that  in  the  CT  diet  was  550  and  95  g  kg-1,  respectively.  There  were  no  significant differences in final body weight, weight gain, feed conversion ratio or protein gain between cobia fed BL/A- and commercial control diet (CT). However, cobia fed the BL/A diet showed higher feed intake, and protein and lipid gain, compared to cobia fed either the HL/A- or the LL/A  diet.  Cobia  fed  BL/A  diet  performed  better  in  final  body  weight,  weight  gain,  feed conversion ratio than fish fed either HL/A- or LL/A diet.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm