Ảnh hưởng của một số công thức thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) giai đoạn cá giống tại Nghi Lộc – Nghệ An

Tác giả:

Truong Thi Hoai và ctv, 2013

Ngày đăng: 24-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của một số công thức thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) giai đoạn cá giống tại Nghi Lộc – Nghệ An
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.38MB | 1968 | 32 | ltxuyen2010
The study was conducted at the Nghi Loc district - Nghe An province to find suitable food in nurseries  Trachinotus  blochii  Lacepede,  1801.  The  experiment  was  conducted  under conditions of phase grid area 2m2, stocking size of fish in the experiments was 1,182cm, three different diets were TA1  (HI-PO 7702); TA2  (HI-PO 7703)  and  TA3  (HI-PO  7704),  each 
treatment  was  three  replications  in  the  hapa.  Results  after  35  days  of  the  experiment,  the fastest-growing of fish TA1 diet achieved of 0,167 cm/day and survival of 92,33%; TA2 diet demonstrated  of  0,134  cm/day  and  89,66%  and  lowest  result  in  the  TA3  diet  was  0,130 cm/day and 87,0% this difference was statistically significant (p<0,05). The research results suggest Trachinotus blochii fingerling stage should be used HI-PO 7702 diet. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm