Thử nghiệm qui trình nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) đảm bảo an toàn sinh học tại Công ty Cổ phần Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả:

Phan Tiến và Tôn Thất Chất, 2013

Ngày đăng: 28-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thử nghiệm qui trình nuôi tôm chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i> Boone, 1931) đảm bảo an toàn sinh học tại Công ty Cổ phần Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1364 | 90 | ltxuyen2010
Nuôi tôm an toàn sinh học là quá trình nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm nuôi, đạt các chỉ tiêu yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, an toàn về dịch bệnh cho tôm nuôi, thân thiện với môi trường và đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích đất cát khoảng 43.962 ha, là tiềm lực lớn cho phát triển nghề nuôi tôm Chân trắng. Vì vậy, áp dụng qui trình nuôi tôm an toàn sinh học là cần thiết góp phần tăng diện tích, sản lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm