PhD thesis: Domestication of black tiger shrimp (Penaeus monodon) in recirculation systems in Vietnam

Tác giả:

Nguyen Duy Hoa, 2009

Ngày đăng: 31-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
PhD thesis: Domestication of black tiger shrimp (<i>Penaeus monodon</i>) in recirculation systems in Vietnam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.628MB | 1354 | 32 | ltxuyen2010
Hoa, N.D., 2009. Domestication  of  black  tiger  shrimp (Penaeus monodon) in recirculation systems in Vietnam. PhD thesis,  Ghent University, Belgium.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm