Nghiên cứu phát hiện vi-rút đốm trắng (WSSV) trên tôm tại tỉnh Cà Mau bằng nested PCR

Tác giả:

Huỳnh Đăng Sang và ctv, 2013

Ngày đăng: 11-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu phát hiện vi-rút đốm trắng (WSSV) trên tôm tại tỉnh Cà Mau bằng nested PCR
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.268MB | 901 | 35 | ltxuyen2010
White  spot  syndrome  virus  (WSSV)  is  an  serious  viral  pathogen  responsible  for  severely economic loss to shrimp farmers. Mortality rate can be up to 100% within 7 - 10 days after infection. Therefore, there should be a procedure for early diagnosing of WSSV on shrimp seed and mature shrimp. The shrimp samples suspected of being infected with WSSV were 
collected in Cai Nuoc and Dam Doi districts of Ca Mau province. The protocol for WSSV detectiong  on  collected  shrimp  samples  was  carried  out  by  nested  PCR.  The  sequencing results showed that nested PCR procedure surveyed in this study was able to detect accurately WSSV in shrimp samples suspected of being infected with WSSV collected. This procedure had the sensitivity of 10 3 copies and the high specificity with WSSV. This protocol will be used to detect WSSV on shirmp. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm