Future of Biofloc Technology in Asia

Tác giả:

Nyan Taw, 2012

Ngày đăng: 19-01-2014
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Future of Biofloc Technology in Asia
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 2594 | 86 | nhloc

Shrimp (L. vannamei) farming has become competitive and as such technology starting from biosecure farm design and operation system utilized is essential for sustainable production. This has been proven by re-engineering from pond base culture to module base biosecure system at a large shrimp farm in Indonesia (Nyan Taw et.al., 2007). The basic concept of biofloc technology was provided by Avnimelech (2000, 2005a&b). The system was successfully applied in commercial culture of shrimps by McIntosh (2000a, b & c, 2001), McNeil (2000), Nyan Taw (2004, 2005, 2008 & 2010). Smith et al (2007) successfully used biofloc technology on Penaeus monodon in earthen ponds in Australia. Shrimp farm biosecurity was given by Nyan Taw (2010). Successful redesigning and production using biosecurity and biofloc technology was also provided very recently by Nyan Taw (2011).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm