Đo lường hiệu quả lợi nhuận cho các ao nuôi tôm sú thương phẩm tại tỉnh Phú Yên

Tác giả:

Đặng Hoàng Xuân Huy và Võ Đình Quyết, 2013

Ngày đăng: 24-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đo lường hiệu quả lợi nhuận cho các ao nuôi tôm sú thương phẩm tại tỉnh Phú Yên
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.21MB | 873 | 8 | ltxuyen2010
This study has used Constant Return to Scale and Variable Return to Scale Data Envelopment Analysis  (DEA)  models  with  two  output  and  fourth  input  variables  were  used  to  analyze profit efficiency (PE) for 62 ponds of commercial black tiger prawn aquaculture in Phu Yen province. The empirical results indicate that the proportion percent of pond efficient of Phu Yen  province  is  6,45%  with  Constant  Return  to  Scale  and  the  proportion  percent  of  pond efficient of Phu Yen province is 16,1% with Variable Return to Scale  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm