An toàn sinh học và hoạt động trại giống tôm

Tác giả:

Nyan Taw, 2014

Ngày đăng: 22-02-2014
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
An toàn sinh học và hoạt động trại giống tôm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 1747 | 109 | nhloc

Sự khác nhau giữa bố mẹ bình thường và SPF bố mẹ là nguồn giống thuần hoặc từ các dòng hoang dã. Tôm bố mẹ L. vannamei SPF được lựa chọn từ nguồn tôm không mang mầm bệnh qua nhiều thế hệ bằng cách chọn dòng tôm qua nhiều thế hệ để không mang mầm bệnh do virus phổ biến được biết. Điều này đã được thực hiện lần đầu Viện Hải Dương (OI) tại Hawaii, Hoa Kỳ và cũng trong cơ quan SIS, Florida, Hoa Kỳ, nơi những hòn đảo bị cô lập mà không có bệnh do virus được biết đến. Hiện nay nhiều công ty đang sử dụng công nghệ tương tự và đã được sản xuất tôm chân trắng bố mẹ SPF L. vannamei được xác nhận từ tiến sĩ Lightner từ Đại học Arizona, Hoa Kỳ.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm