Penaeus monodon post-larvae and their interaction with Rhizophora apiculata

Tác giả:

Bui Thi Nga, 2004

Ngày đăng: 02-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
<i>Penaeus monodon</i> post-larvae  and their interaction with  Rhizophora apiculata
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 955 | 8 | ltxuyen2010
Post-larvae of the shrimp Peanaeus monodon and their interaction with Rhizophora apiculata / Nga, B.T. Thesis Wageningen University, Wageningen, The Netherlands – With references – With summary in Dutch and Vietnamese. ISBN 90-8504-093-0 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm