Nghiên cứu thiết lập hệ thống nuôi kết hợp luân trùng (Brachionus plicatilis) với bể nước xanh

Tác giả:

Trần Sương Ngọc và Nguyễn Hữu Lộc, 2006

Ngày đăng: 05-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu thiết lập hệ thống nuôi kết hợp luân trùng (<i>Brachionus plicatilis</i>) với bể nước xanh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 895 | 21 | ltxuyen2010
Hệ thống nuôi kết hợp luân trùng-tảo-cá rô phi được nghiên cứu qua hai thí nghiệm: thí nghiệm 1 xác định ảnh hưởng của mật độ tảo Chlorella đến sự phát triển của luân trùng nước  lợ  (Brachionus  plicatilis).  Thí  nghiệm  1  gồm  3  nghiệm  thức  (NT50,  NT100  và NT150) để chỉ lượng tảo cho ăn là 50.000, 100.000 và 150.000 tb/luân trùng/ngày. Thí nghiệm 2 gồm 3 nghiệm thức (NT700, NT1100 và NT15000) nhằm nghiên cứu khả năng sản xuất sinh khối của luân trùng bằng cách duy trì các mật độ nuôi với 700, 1.100 và 1.500 cá thể/mL trong quá trình nuôi. Kết quả cho thấy khi cho ăn với liều lượng 100.000 tb/luân trùng/ngày thì mẻ nuôi đạt mật độ cao nhất (2.309 luân trùng/mL) sau 5 ngày nuôi. Khả năng sản xuất sinh khối cực đại thu được ở nghiệm thức NT700 là 76,22 triệu luân trùng/28 L trong vòng 6 ngày nuôi.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm