Nuôi luân trùng (Brachionus plicatilis) thâm canh trong hệ thống tuần hoàn kết hợp với bể nước xanh

Tác giả:

Trần Công Bình và ctv, 2006

Ngày đăng: 05-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nuôi luân trùng (<i>Brachionus plicatilis</i>) thâm canh trong hệ thống tuần hoàn kết hợp với bể nước xanh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.05MB | 1376 | 61 | ltxuyen2010
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng nuôi luân trùng thâm canh trong hệ thống tuần hoàn kết hợp với bể nước xanh (sử dụng cá rô phi và tảo Chlorella) trong điều kiện nhiều nắng như Việt Nam. Mục đích là nhằm sử dụng ưu điểm của hệ thống tuần hoàn và khả năng sản xuất tảo của bể nước xanh để ổn định chất lượng nước trong bể nuôi và cung cấp thức ăn cho luân trùng. Hệ thống thí nghiệm bao gồm bể nuôi luân trùng, bể nước xanh và lọc sinh học với tỉ lệ thể tích giữa bể nước xanh và bể luân trùng là 20:1. Mật độ luân trùng ban đầu và duy trì suốt trong quá trình nuôi là 2000 ct/ml bằng cách thu hoạch hàng ngày. Thí nghiệm có 3 nghiệm thức khác nhau ở sự kết hợp với bể nước xanh gồm đối chứng (không có nước xanh), bể nước xanh có cho cá ăn và bể nước xanh không cho cá ăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoàn toàn có thể kết hợp bể nước xanh vào hệ thống nuôi luân trùng thâm canh tuần hoàn. Khi nuôi kết hợp, cá rô phi trong bể nước xanh cần được cho ăn với tỉ lệ 3% trọng lượng thân. Tảo Chlorella trong bể nước xanh có thể cho thu hoạch ổn định với tỉ lệ 25%/ngày trong suốt thời gian thí nghiệm. Với mật độ tảo ban đầu là 2 triệu tb/ml, bể nước xanh có khả năng cung cấp hơn 8% nhu cầu thức ăn của luân trùng trong hệ thống. Hệ thống nuôi luân trùng thâm canh tuần hoàn kết hợp với bể nước xanh này có thể sản xuất luân trùng ổn định trong khoảng thời gian từ 21 ngày trở lên với mức thu hoạch hàng ngày khoảng 22% quần thể luân trùng duy trì, tương đương sức sản xuất là 440 ± 15 ct/ml/ngày. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm