Kỹ thuật nuôi cá Bớp/Giò (Cobia)

Tác giả:

Nguyễn Văn Trai

Ngày đăng: 26-03-2012
Đóng góp bởi:
Kỹ thuật nuôi cá Bớp/Giò (Cobia)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 5202 | 485 | phongt94

-Vài đặc điểm sinh học
- Tình hình sản xuất
- Sản xuất giống
- Nuôi thịt

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm