Một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Tác giả:

Phạm Hồng Quân và ctv, 2013

Ngày đăng: 07-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Một số đặc tính sinh học của vi khuẩn <i>Streptococcus spp.</i> gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.47MB | 1209 | 62 | ltxuyen2010
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định đặc tính sinh học của  vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Trong quá trình thực hiện đề tài đã thu thập được 60 mẫu cá có triệu chứng của bệnh xuất huyết tại 4 tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đã phát hiện  được  5  loại  vi  khuẩn  là:  Aeromonas  spp., Pseudomonas  spp.,  Staphylococcus  spp.,  Flavobacterium  spp.  và Streptococcus  spp.;  trong  đó  số  mẫu  phân  lập  được  Streptococcus  spp.  là  cao  nhất,  có  52/60  mẫu,  chiếm  tỉ  lệ 86,67%. Vi khuẩn Streptococcus spp. phân lập được mang đầy đủ các đặc tính sinh học như tài liệu kinh điển đã mô tả. Sử dụng kit API 20 Strep đã xác định được 52 chủng Streptococcus spp. đều là S.agalactiae. Các chủng vi khuẩn rất mẫn cảm với hai loại kháng sinh là enrofroxacine và doxycyline. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho nghiên cứu sản xuất vacxin phòng bệnh và điều trị bệnh có hiệu quả.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm