Bacteriophages and Pathogenic Vibrio spp in the Aquatic Environment

Tác giả:

Iddya Karunasagar, 2013

Ngày đăng: 30-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Bacteriophages and Pathogenic Vibrio spp in  the Aquatic Environment
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.71MB | 1339 | 86 | ltxuyen2010

Bacteriophages and Pathogenic Vibrio spp in  the Aquatic Environment

Thẻ

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm