Thông báo số 2310/TB-BNN-VP ngày 14 tháng 5 năm 2014 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Tác giả:

Tổng cục Thủy Sản, 2014

Ngày đăng: 28-05-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thông báo số 2310/TB-BNN-VP ngày 14 tháng 5 năm 2014 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.355MB | 1290 | 8 | ltxuyen2010

Thông báo số 2310/TB-BNN-VP ngày 14 tháng 5 năm 2014 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Thẻ

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm