Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh

Tác giả:

QCĐP: 01/2019/CM

Ngày đăng: 09-07-2019
Đóng góp bởi: SNNPTNT Cà Mau
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.1MB | 1263 | 62 | LELINH

QCĐP: 01/2019/CM do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh biên soạn, Sở Nông nghiệp và PTNT trình duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số .../2019/QĐ-UBND năm 2019.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG - ĐIỀU KIỆN NUÔI TÔM THÂM CANH, SIÊU THÂM CANH gồm:

Quy định chung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định về kỹ thuật: Địa điểm nuôi; Cơ sở hạ tầng: hệ thống ao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải; trình độ kỹ thuật; hệ thống điện...
Các biểu mẫu ghi chép: Thông tin chung về sơ sở nuôi, thức ăn, thuốc, môi trường nước ao..

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm