Ảnh hưởng nhiệt độ và oxy hòa tan lên độc tính basudin 50EC ở cá lóc (Channa striata)

Tác giả:

Nguyễn Văn Công và ctv, 2006

Ngày đăng: 12-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng nhiệt độ và oxy hòa tan lên độc tính basudin 50EC ở cá lóc (<i>Channa striata<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.288MB | 1713 | 10 | duynhut
Ảnh hưởng của nhiệt độ (24, 30 và 34oC) và DO (DO<2, DO>5mg/L) lên khả năng ức chế hoạt tính cholinesterase (ChE) của Basudin 50EC (diazinon) ở cá Lóc giống (Channa striata) có trọng lượng 18,47 ±2,49g được thực hiện từ tháng 5/2005 đến tháng 11/2005. Ảnh hưởng hai nhân tố (DO và nhiệt độ) lên hoạt tính ChE ởcác dạng mô (não, thịt và gan) được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trong 6 giờvới 5 lần lập lại. Hoạt tính ChE được đo bằng máy so màu quang phổ UV2800 ở 412 nm. Kết quả cho thấy hoạt tính ChE tập trung cao nhất trong não, kế đến là thịt và thấp nhất trong gan. Trong điều kiện bình thường thì nhiệt độ và DO không làm ảnh hưởng đến hoạt tính ChE. Trong môi trường có basudin thì DO không làm ảnh hưởng đến mức độ ức chế ChE mà chỉ có nhiệt độ làm ảnh hưởng mạnh đến sự ức chế này, nhiệt độ càng cao thì  mức độ ức chế càng tăng (ngoại trừ gan). Kết quả cho thấy cá Lóc có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc sử dụng basudin dưới điều kiện môi trường trên đồng ruộng. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm