Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Châu Tài Tảo và ctv, 2006

Ngày đăng: 12-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm sú (<i>Penaeus monodon<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.248MB | 1807 | 35 | duynhut
Thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ thay nước lên ấu trùng Tôm sú (Penaeus monodon) đã được thực hiện với ba nghiệm thức là thay nước có cùng độ mặn 30%o (đối chứng), thay nước ngọt từ postlarvae-2 (PL-2) và thay nước liên tục (nước tuần hoàn) từ mysis-3. Thí nghiệm được tiến hành trong 9 bểcomposite, 2 m3/bể. Mật độ tôm ương là 175 ấu trùng/lít, khẩu phần ăn và thức ăn giống nhau ởcác nghiệm thức. Kết quảcho thấy sự khác biệt về tăng trưởng của tôm từ zoea-3 đến PL-4 là không có ý nghĩa (p>0,05). Từ PL-8 đến PL-15 thì tôm ở nghiệm thức nước tuần hoàn tăng trưởng nhanh hơn có ý nghĩa thống kê so với hai nghiệm thức còn lại (p<0,05). Chiều dài trung bình của PL-15 của nghiệm thức nước tuần hoàn cao nhất là 1,18 cm. Tỉ lệ sống tôm PL-15 của nghiệm thức nước tuần hoàn (55,2%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Chất lượng tôm PL-15 của các nghiệm thức tương đương nhau. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm