Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá leo Wallago attu Bloch & Schneider, 1801)

Tác giả:

Nguyễn Bạch Loan và ctv, 2006

Ngày đăng: 17-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá leo Wallago attu Bloch & Schneider, 1801)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.314MB | 2646 | 41 | duynhut
Wallago attu là một trong 6 loài cá Leo thuộc họ Siluridae, bộ Siluriformes. Đây là loài cá có kích thước lớn, thịt ngon có thể trở thành đối tượng nuôi nhưng chưa được quan tâm. Vì vậy, mục tiêu của đề tài là nhằm bổ sung các dẫn liệu làm cơ sở cho những 
nghiên cứu tiếp theo về sản xuất giống nhân tạo và nuôi loài cá có tiềm năng kinh tế cao này. Mẫu cá Leo được thu từ các ngư dân 6 lần/ năm ở 4 điểm thu mẫu dọc theo hai tuyến tuyến sông Tiền và sông Hậu. Sau đó, mẫu được bảo quản lạnh và chuyển về phòng thí nghiệm của Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ phân tích. Kết quả quan sát cho thấy cá Leo có thân thon dài, dẹp bên, da trơn. Đầu ngắn, dẹp bằng. Miệng rất rộng. Có hai đôi râu. Vi lưng nhỏ. Gốc vi hậu môn rất dài. Hệ số thành thục của cá Leo thu được ở tháng 1-3 là 0,2-0,25% và đạt trị số cao nhất là 0,5-0,81% ở tháng 6-7. Mùa vụ sinh sản của cá Leo ngoài tự nhiên trùng với mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm