Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá đối (Liza subviridis)

Tác giả:

Phạm Trần Nguyên Thảo và ctv, 2006

Ngày đăng: 31-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá đối (<i>Liza subviridis<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.559MB | 2534 | 42 | duynhut
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản như hình thái, giới tính, giai đoạn phát triển của cá Đối (Liza subviridis) tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 12 tháng từ 3/2004-2/2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá Đối đẻ nhiều lần trong năm, hai vụ chính tập trung từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 7 đến tháng 9. Hệ số thành thục phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của buồng trứng, đạt cao nhất 5,85%. Sức sinh sản của cá cao, sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 210.069 trứng/cá cái (dao động từ 91.507 – 402.019 trứng/cá cái) và sức sinh sản tương đối trung bình là 1.727.409 trứng/ kg cá cái (dao động từ 992.217 - 2.714.795 trứng/ 
kg cá cái). Trứng cá Đối là loại trứng trôi lơ lửng, đường kính trung bình của trứng cá là 558µm. Cá cái đạt kích cỡ thành thục nhỏ nhất là 18,48g và cá đực là 25,68 g. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm