Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá trê trắng (Clarias batrachus)

Tác giả:

Nguyễn Văn Kiểm và Huỳnh Kim Hường, 2006

Ngày đăng: 31-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá trê trắng (<i>Clarias batrachus<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.29MB | 1289 | 23 | duynhut
Kết quả phân tích 101 mẫu về hình thái tuyến sinh dục đã ghi nhận buồng trứng cá Trê trắng có hai nhánh và quá trình phát triển trải qua 6 giai đoạn. Hệ số thành thục (HSTT) của cá tăng dần theo sự phát triển của tuyến sinh dục và dao động từ 1,5-4,1%. Sức sinh sản tương đối dao động từ 64.840-73.920 trứng/kg cá cái và sức sinh sản tuyệt đối 29.078 – 43.020. Kết quả kích thích sinh sản nhân tạo đã ghi nhận: đối với HCG ở liều 1500 UI/kg cá không rụng trứng, trong khi đó ở liều 2000UI, 2500UI/kg cho các chỉ số sinh sản tương đương nhau và không có sự khác biệt trong thống kê (P>0,05). Đối với LHRHa: cả ba liều lượng 40, 50, 60 µg/kg đều có tác dụng gây sự rụng trứng ở cá Trê trắng. Riêng não thùy họ cá chép cho tỷ lệ rụng ở cá Trê trắng cao nhất (82,48-90,51%). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm