Ảnh hưởng của Aflatoxin B1 lên sự sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra (Pangasius hypophthalmus) và cá ba sa (Pangasius bocourti)

Tác giả:

Nguyễn Anh Tuấn và ctv, 2006

Ngày đăng: 22-06-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của Aflatoxin B1 lên sự sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra (<i>Pangasius hypophthalmus<i>) và cá ba sa (<i>Pangasius bocourti<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.305MB | 1028 | 12 | duynhut
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của aflatoxin B1(AFB1) lên sựthay đổi cấu trúc mô gan của cá tra (Pangasius hypophthalmus) và cá ba sa (P. bocourti). Cá tra có khối lựơng ban đầu là 5,18 g và cá ba sa cỡ 2,52 g được nuôi trong hệ thống bể 40 lít cấp nước chảy tràn (0,3 lít/phút) và có sục khí với mật độ 15 con/bể. Cá được cho ăn thức ăn có chứa AFB1 với hàm lượng 0, 0,5, 2,5, 10 và 50 mg/kg. Sau 90 ngày thí nghiệm, một số cá được thu ngẫu nhiên đểlấy mẫu gan làm tiêu bản mô học. Sốcá còn lại được tiếp tục nuôi thêm 60 ngày với thức ăn không có chứa AFB1, sau đó cũng được giải phẫu lấy mô gan. Lát cắt mẫu gan được nhuộm hematoxylin và eosin. Kết quả, thức ăn chứa hàm lượng AFB1 từ10 mg/kg trở lên đã gây tổn thương tế bào gan của hai loài cá, biểu hiện là tế bào gan bị teo, tích lũy mỡ và bị hoại tử. Với hàm lượng AFB1 trong thức ăn thấp từ 2,5 mg/kg trở xuống, tế bào gan cá không thể hiện những thay đổi khác biệt so với tế bào gan cá ở lô đối chứng. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm