Ảnh hưởng của Basudin 50EC lên hoạt tính enzyme cholinesterase và tăng trọng của cá lóc (Channa striata)

Tác giả:

Nguyễn Văn Công và ctv, 2006

Ngày đăng: 08-07-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của Basudin 50EC lên hoạt tính enzyme cholinesterase và tăng trọng của cá lóc (<i>Channa striata<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.306MB | 1539 | 10 | duynhut
Ảnh hưởng của diazinon lên (i) hoạt tính enzyme cholinesterase (ChE) và (ii) tăng trọng tương đối – Specific Growth Rate (SGR) của cá Lóc (Channa striata) được đánh giá ở ba mức nồng độ diazinon 0,016 mg/L, 0,079 mg/L và 0,35 mg/L pha từ Basudin 50EC bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong thời gian 60 ngày trong hệ thống bể composite có sục khí liên tục. Kết quảcho thấy diazinon làm giảm đáng kể hoạt tính ChE ở nồng độ 0,016 mg/L. Sự ức chế này gia tăng theo sự gia tăng nồng độ. Hoạt tính ChE chỉ phục hồi hoàn toàn ở nồng độ 0,016 mg/L khi kết thúc thí nghiệm. Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày) chỉ bị ức chế ở nồng độ cao nhất (0,35mg/L) (p<0,05), mức độ ức chế khoảng 50% so với đối chứng ở 40 ngày và giảm còn khoảng 30% ở thời điểm kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy việc xác định hoạt tính ChE có thể dùng làm chỉ thị để phát hiện ra sinh vật bị ảnh hưởng bởi diazinon. Hoạt chất này rất độc và đã làm giảm sinh trưởng cá trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là bằng chứng cho thấy cần chọn hóa chất ít độc hơn để sử dụng trên đồng ruộng. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm