Thử nghiệm giải pháp duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng tại lâm ngư trường sông trẹm tỉnh Cà Mau

Tác giả:

Phạm Minh Thành, 2006

Ngày đăng: 08-07-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Thử nghiệm giải pháp duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng tại lâm ngư trường sông trẹm tỉnh Cà Mau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.282MB | 1443 | 7 | duynhut
Một số giải pháp kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng đã được thực hiện để thăm dò biện pháp duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng ở Lâm Ngư Trường Sông trẹm (LNTST). Bốn loài cá đồng là: Cá lóc (Channa striata), Trê vàng (Clarias macrocephalus), Rô đồng (Anabas testudineus), Sặc rằn (Trichogaster pectoralis) thành thục ở LNTST được sử dụng để cho sinh sản nhân tạo đã thu được kết quả mong muốn. Năng suất cá nuôi ở ruộng trong 3 thử nghiệm: bổ sung cá giống; lưu giữ đàn cá bố mẹ kết hợp với bổ sung cá giống; và chỉ lưu giữ đàn cá bố mẹ hậu bị đều tăng cao so với hình thức đối chứng là chỉ nuôi quảng canh. Bổ sung cá giống cho các thủy vực là đầm, đầm lầy, trảng cỏ đều gia tăng năng suất cá nuôi. Kết quả thử nghiệm đã mở ra hướng mới góp phần duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng tại LNTST, Cà Mau. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm