Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ lên sức sinh sản và chất lượng ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Tác giả:

Nguyễn Thanh Phương và Trần Văn Bùi, 2006

Ngày đăng: 08-07-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ lên sức sinh sản và chất lượng ấu trùng tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.292MB | 1269 | 21 | duynhut
Chất lượng tôm bố mẹ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả ương ấu trùng Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thí nghiệm ảnh hưởng của nguồn và kích cỡ tôm mẹ đến sức sinh sản, kích cỡ trứng (phôi) và tỉ lệ sống cũng như kích cỡ tôm bột đã được tiến hành trên 3 nguồn tôm bố mẹ (tôm từ ao nuôi thương phẩm, tôm tự nhiên tôm và tôm nuôi vỗ) với 3 nhóm kích cỡ (<20, 20-35 và >35 g/tôm) cho mỗi nguồn tôm. Sức sinh sản tuyệt đối của tôm dao động từ 961-1.094 trứng (phôi)/tôm cái, và sức sinh sản tuyệt đối của tôm tự nhiên đạt cao nhất. Kích thước trứng dao động từ 480-511 µm và tăng theo sự gia tăng kích cỡ tôm mẹ. Số lượng ấu trùng dao động lớn tùy theo kích cỡ tôm và tôm tự nhiên đạt cao nhất từ 7.950-25.859 ấu trùng/tôm cái. Sự sai khác về chu kỳ ương và chiều dài tôm bột khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tuy nhiên, tỉ lệ sống của ấu trùng từ tôm mẹ nuôi vỗ đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 nguồn tôm còn lại. Các trại giống Tôm càng xanh nên nuôi vỗtôm bốmẹ để đạt tỉ lệ sống của ấu trùng cao. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm