Tài liệu hội thảo tập huấn về phòng chống bệnh trên cá tra

Tác giả:

Bộ NN, Hiệp hội cá tra

Ngày đăng: 30-07-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Tài liệu hội thảo tập huấn về phòng chống bệnh trên cá tra
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 42.7MB | 2100 | 73 | duynhut
Phần 1: Tóm tắt tình hình dịch bệnh và các quy định về  phòng, chống dịch bệnh
 
1. Tình hình nuôi cá tra tại Việt Nam từ năm 2012 – 2015.
 
2. Tình hình dịch bệnh trên cá tra từ năm 2012 – 2015.
 
3. Bệnh trên cá tra.
 
4. Lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh trên cá tra.
 
5. Sử dụng thuốc thú y trong phòng, trị bệnh trên cá tra.
 
6. Sử dụng vắc xin phòng bệnh cá tra.
 
Phần  II:  Quyết  định  số  4995/QĐ-BNN-TY  ngày  20/11/2014  của  Bộ trưởng Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt “Kế  hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra, giai đoạn 2015 – 2020”.
 
Phần III: Chương trình hợp tác của Cục Thú y và Hiệp hội cá tra Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh trên cá tra, giai đoạn 2015 – 2020.
 
Phần IV: Các văn bản của Bộ, của Cục Thú y.
 
Phần V: Dự  thảo văn bản của  Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phòng, chống một số bệnh quan trọng trên cá tra.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm