Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (Anabas testudineus) toàn cái

Tác giả:

Đặng Khánh Hồng và ctv, 2006

Ngày đăng: 09-08-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (<i>Anabas testudineus<i>) toàn cái
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.241MB | 1850 | 39 | duynhut
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tạo thế hệ cá Rô đồng con mang nhiễm sắc thể giới tính XX để biệt hóa thành cá cái qua kỹ thuật phối cá cái XX bình thường với cá đực XX (F1 được đực hóa bằng hormone androgen) để cho thế hệ cá con F2 toàn XX. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách cho cá bột 2 ngày tuổi ăn thức ăn có trộn hormone 17 alphamethyltestosteron (MT) với các mức 40, 60 và 80 mg/kg thức ăn trong 14, 21 và 28 ngày. Kết quả cho thấy ở mức 40 mg MT /kg thức ăn và sau 14 ngày cho ăn có đã tạo được 97,5±1,43% cá đực. Kết quả kiểm tra 68 đàn con F2 đã xác định được 16 cá đực F1 cho tỷ lệ cá cái bằng 78,9–95,1%, tỉ lệ gần với lý thuyết là 100% cá cái từ cá đực XX. Các nội dung về tỉ lệ sống và ảnh hưởng môi trường lên sự biệt hóa giới tính cá rô được thảo luận chi tiết trong bài viết. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm