Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các trại sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:

Lê Xuân Sinh và ctv, 2006

Ngày đăng: 09-08-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các trại sản xuất giống tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii<i>) ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.302MB | 1633 | 25 | duynhut
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc khảo sát 31 trại sản xuất giống tôm càng xanh ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Trong số các trại này, có đến 21 trại đang áp dụng quy trình nước xanh cải tiến (67,7%) và 10 trại áp dụng các qui trình khác 
(32,3%). Chi phí xây dựng trại khá cao, bình quân 145 triệu đồng/trại (±138), trong đó nhà trại và bể ương chiếm đến 87,9%. Năm 2005, năng lực sản xuất giống của các trại bình quân là 3,4 triệu post/năm (±3,1), dao động từ 0,4-12 triệu post/năm với 2-4 đợt sản 
xuất/trại. Năng suất bình quân của một đợt sản xuất là 12.500 con/m3(±6.400) với lợi nhuận bình quân là 415.600 đồng/m3 /đợt (±740.500). Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất có đến 32,3% số trại bị thua lỗ, cho thấy nghề sản xuất giống TCX còn nhiều rủi ro cần 
được cải thiện. Khó khăn chủ yếu của trại sản xuất giống tôm càng xanh hiện nay là quy trình sản xuất chưa ổn định với tỷ lệ sống bình quân chưa cao (38,6% số trại) và chi phí sản xuất còn khá cao. Những nguyên nhân này làm cho việc cung cấp tôm giống chưa  đáp ứng được nhu cầu giống ngày càng tăng của nghề nuôi. Cần nghiên cứu để cải tiến và ổn định quy trình kỹ thuật nhằm tăng hiệu qủa kinh tế-kỹ thuật của trại giống gắn với các chính sách khuyến khích sản xuất giống bao gồm cả công tác quy họach, tăng cường tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cũng nhưcó sự ưu đãi về vốn vay và có chú ý tới mùa vụ. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm