Nghiên cứu khả năng sử dụng ozone trong ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Nguyễn Lê Hoàng Yến, 2008

Ngày đăng: 29-09-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu khả năng sử dụng ozone trong ương ấu trùng tôm sú (<i>Penaeus monodon<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.312MB | 1618 | 22 | duynhut
Đề tài được thực h iện với 2 thí nghiệm nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của Ozone đến chất lượng nước ương nuôi ấu trùng tôm Sú từ Nauplii đến PL15. Thí nghiệm 1 gồm 3 nghiệm thức nhằm so sánh tác dụng của nước được xửlý bằng Ozone và Chlorine trong ương ấu trùng từ Nauplii lên PL1. Kết quả nghiệm thức sử dụng nước xử lý bằng ozone kết hợp sục ozone vào bể 1 lần/ngày (nồng độ ozone thay đổi tương ứng từng giai đọan phát triển của ấu trùng) có hàm lượng NO2- thấp nhất (0,011m g/L) và tỉ lệ sống giai đọan PL1 cao nhất (81,4%). Ozone có khả năng thay thế chlorine trong xử lý nước trước khi ương ấu trùng tôm sú. Thí nghiệm 2 tiến hành trên hệ thống lọc tuần hoàn kết hợp sục Ozone trong bộ tách đạm (protein skimmer) suốt thời gian ương từ PL1 đến PL15. Thí nghiệm này gồm 4 nghiệm thức: (i) NT 1 (đối chứng): Sử dụng nước được xử lý bằng Chlorine; (ii) NT2: Sửdụng nước được xửlý bằng Ozone với nồng độ 0,37mg/L; (iii) NT3: Sử dụng nước xử lý bằng ozone kết hợp sục Ozone định kỳ trong bể ương 1lần/ ngày nồng độ 0,27m g/L;(iv) NT4: Sử dụng nước xử lý bằng ozone kết hợp sục Ozone định kỳ trong bể ương 1lần/ ngày nồng độ 0,27mg/L và sục Ozone vào protein skimmer suốt thời gian thí nghiệm. Kết quảch o thấy NT4 có mật độ vi khuẩn Vibrio giảm thấp, PL15 có chiều dài và trọng lượng cao nhất (10,4mm; 0,8g). Tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng (9,7mm ; 0,6g). Tỉ lệ sống PL15 ở hai nghiệm thức 3 và 4 không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng nhưng tỷ lệ sống PL ở hai nghiệm thức này khác biệt có ý ng hĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng khi kiểm tra bằng  cách gây sốc với formalin 200mg/L (p<0,05).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm