Ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp tiêm HCG đến sinh sản bán nhân tạo cá lóc bông (Channa micropeltes)

Tác giả:

Bùi Minh Tâm và ctv, 2008

Ngày đăng: 29-09-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp tiêm HCG đến sinh sản bán nhân tạo cá lóc bông (<i>Channa micropeltes<i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.233MB | 1489 | 24 | duynhut
Thí nghiệm 1 được thực hiện theo cách truyền thống với liều lượng HCG (human chorionic gonadotropin) 1.000 và 1.500 IU/kg cácái. Kích dục tố kích thích thải trứng và trứng không thụ tinh. Trong thí nghiệm thứ 2, cá đực được tiêm 1.000, 2.000 and 3.000 IU/kg chia ra làm 24, 48 và 72 giờ trước khi tiêm cá cái 500 IU/kg. Sức sinh sản thực tế là 1.302, 2.080 và 1.504 trứng/kg. Ở nghiệm thức 1.000 IU/kg thì trứng không thụ tinh. Trong thí nghiệm cuối rút ngắn thời gian bằng cách tiêm cá đực ở liều lượng 2.000 và 3.000 IU/kg cá đực và 500 IU/kg cá cái. Cá đực tiêm trước 2-3 ngày trước khi tiêm cá cái. Sức sinh sản thực tế dao động 5651-5292 trứng/kg. Tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở dao động 78–79% và 94– 95%. Tóm lại để kích thích Channa micropeltes sinh sản, kích dục tố HCG được tiêm 2.000-3.000 IU/kg cho cá đực và 500 IU/kg cho cá cái và tiêm cá đực trước khi tiêm cá cái. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm