Xác định tỷ lệ phối trộn rong bún (Enteromorpha) làm thức ăn cho cá Chép giai đoạn cá giống

Tác giả:

Lê Thị Mỹ Xuyên

Ngày đăng: 14-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Xác định tỷ lệ phối trộn rong bún (Enteromorpha) làm thức ăn cho cá Chép giai đoạn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 1431 | 16 | nhloc

Nghiên cứu sử dụng rong Bún làm thức ăn cho cá Chép được thực hiện trong 42 ngày. Thí nghiệm gồm có 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với  khối lượng cá trung bình ban đầu là 4,13 g/con, các tỉ lệ phối trộn rong Bún với thức ăn công nghiệp là 10, 20, 30 và 40% , nghiệm thức đối chứng cho cá ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp. Cá được nuôi trong thùng xốp 60L và được cho ăn 3 lần/ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỉ lệ sống của cá đạt từ 83,3 - 89,3%, cao nhất ở NT1 (10% Rong bún) đạt 89,3%, thấp nhất ở NT2 (20% Rong bún) đạt 83,3% , khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng và chiều dài đạt cao nhất ở NT4 (40% Rong bún) tăng trọng 3,05 g/ngày và chiều dài đạt 3,11 cm/ ngày.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm