Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn bột lên giống

Tác giả:

Vỏ Văn Minh Thái

Ngày đăng: 14-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn bột lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 589 | 15 | nhloc

Kết quả tăng trưởng về khối lượng của cá ở các nghiệm thức từ 43 – 150mg và tốc độ tăng trưởng đặc biệt từ 5,62 – 7.70%/ngày. Kết quả tăng trưởng về chiều dài của cá ở các nghiệm thức từ 16,8 22,0mm và tốc độ tăng trưởng đặc biệt từ  2,09 – 3,29%/ngày.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm