Thực nghiệm nuôi cá trê vàng trong ao đất lót bạt với mật độ khác nhau

Tác giả:

Nguyễn Bình Nguyên

Ngày đăng: 14-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thực nghiệm nuôi cá trê vàng trong ao đất lót bạt với mật độ khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 1497 | 63 | nhloc

Sau 3 tháng nuôi, cá nuôi ở mật độ 8 con/m2 có tỷ lệ sống cao nhất là 93%  khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) với tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức 8 con/m2 cá có sự tăng trưởng khối lượng và tốc độ tăng trưởng tương đối cao nhất lần lượt là 118g và 3,74 %/ngày khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) với ba nghiệm thức còn lại. Cá nuôi ở mật độ 16 con/m2 có tỷ lệ sống thấp nhất là 89,5% và có sự tăng trưởng khối lượng và tốc độ tăng trưởng tương đối thấp nhất lần lượt là 93g và 3,48 %/ngày khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) đối với các chỉ tiêu tương ứng của ba nghiệm thức còn lại.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm